Udlejningspriser gældende fra den

1/1 2014 til 1/1 2020


Alle priser er incl. moms.


Hele huset til møde eller begravelse    Kr.  775,00

Hele huset til fest..........................   Kr. 1900,00

Store sal til møde..........................   Kr.   600,00

Store sal til fest..........................     Kr.  1500,00

Lille sal til møde eller generalforsamling Kr. 275,00

Lille sal til fest..............................     Kr. 925,00

Miljøafgift pr. person.......................       Kr. 3,00


BEMÆRK NYE PRISER FRA 1/1 2020

Udlejningspriser gældende fra den 1/1 2020


Alle priser er incl. moms.


Hele huset til møde eller begravelse    Kr.  900,00

Hele huset til fest..........................   Kr. 2000,00

Store sal til møde..........................   Kr.   650,00

Store sal til fest..........................     Kr.  1600,00

Lille sal til møde eller generalforsamling Kr. 300,00

Lille sal til fest..............................     Kr. 1000,00

Miljøafgift pr. person.......................       Kr. 4,00


Ordensregler for leje af lokaler ved arrangementer/møder i Ullerslev Forsamlingshus


Lejer er ansvarlig for, at lokaler og inventar efterlades i pæn stand

efter afholdelse af arrangementer og møder

 

Beskadiges inventar eller lokaler i forbindelse med et

arrangement/møde, er lejer erstatningspligtig


Ved brug af øltapningsanlæg sørger lejer for et underlag,

der skåner parketgulvet. Opstår der fugtskader på parketgulvet i forbindelse med brug af øltapningsanlæg, betaler lejer udgiften til reparation af skaden.


Ved afbestilling af arrangementer mindre end 8 dage før afholdelse,

betales der kompensation på 1000 kr til værten.